Certifikáty,KBU, Atest

                                   

Všetky určené druhy obalov a uzáverov vyhovujú požiadavkám Potravinárskeho kódexu Slovenskej republiky-piata hlava a Smernice komisie EÚ 2002/72/EC

Doklad zasielame zákaníkom, ktorý u nás obaly zakúpili podľa čísla faktúry alebo FM dokladu - info@poolman.sk