Z Blogu

Jarné sprevádzkovanie bazéna

Jarné sprevádzkovanie bazéna

Jarné sprevádzkovanie bazéna krok za krokom.

Zima je už preč, príroda začína rozvoniavať jarou, tak nastal ten správny okamžik príprav Vášho bazéna na nadchádzajúcu sezónu. Už sa tešíte na kúpanie, rodinnú pohodu a na posedenie s priateľmi u Vášho bazénu?

Kazí Vám túto predstavu skutočnosť, že Váš bazén je stále v zimnom spánku a miesto krištáľovo čistej, teplej vody je bazén poloprázdny a na hladine plávajú dilatačné plaváky?

Pripravili sme pre Vás "sprievodca jarným sprevádzkovaním krok za krokom" ktorý je uvedený nižšie. Venujte teda uvedenému odporúčaniu pozornosť.

Hlavné zásady príprav bazéna:

Jarná sprevádzkovanie bazéna odporúčame vykonávať vtedy, keď teplota bazénovej vody dosiahne 10 ° C. Pri týchto teplotách bazénovej vody sa zvyšuje možnosť rastu rias, tvorba a množenie baktérií a rôznych mikroorganizmov a je teda nutné začať údržbu bazénovej vody. Ak sprevádzkujete bazén v tejto dobe, nepochybne sa vyhnete následným zbytočným problémom s údržbou bazénovej vody.

Pravdepodobne ste v zimnom období postupovali podľa nášho odporúčania, ktoré sa týkalo zazimovanie bazéna a technológie, teda máte odpojená čerpadlá a ostatnú technológiu (UV lampu, solnizátor, ionizáciu, šesťcestný ventil a pod), máte odpustenú bazénovú vodu a na hladine umiestnené dilatačné plaváky.

Sprevádzkovanie bazénovej technológie:

1. Vyberte z bazéna dilatačné plaváky (prípadne PET fľaše, ktoré ste použili ako náhradu plavákov). Pomocou sieťky umiestnenej na teleskopickej tyči odstráňte z bazéna hrubé nečistoty (lístie, ihličie, vetvičky atď).

2. Zatvorte všetky ventily technológie (sanie, výtlak obehového, prípadne protiprúdového čerpadlá) a začnite dopúšťať bazénovú vodu.

3. Namontujte späť čerpadlá (ak boli demontované) a ostatnú technológiu. Pri spätnej montáži sú všetky spojenia technologických zariadení pripájané pomocou plastového šróbenia vybavených tesniacimi gumovými "O" krúžkami. Pred montážou sa uistite o čistote dosadacích plôch a drážok plastového šróbenia. Pred dotiahnutím "O" krúžkov ošetrite ich vhodným prostriedkom, odporúčame naniesť malé množstvo silikónovej vazelíny, aby nedošlo k pretočeniu a poničeniu tohto tesnenia. Toto platí aj pre montáž ostatných spojovacích prvkov napríklad montáž šesťcestného ventilu.

Všetky plastové šróbenia uťahujte opatrne, tak aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu!

4. Otvorte ventily. Po zaplavení technológie sa presvedčte o tesnosti spojov. Ak zistíte akýkoľvek únik bazénovej vody, je nevyhnutné spoj dotesniť - napríklad opatrným dotiahnutím spojov, alebo opätovnou demontážou a montážou skrutkových spojov.

5. Pred spustením obehového (filtračného) čerpadlá prepnite funkciu šesťcestného ventilu do polohy "Filtrácia". Tiež sa presvedčte, že v skimmery je umiestnený košík pre zachytenie hrubých nečistôt a skimmer nevykazuje žiadne poškodenie alebo v ňom nie je zachytený cudzí predmet. Tiež sa presvedčte, že je vlasový filter obehového čerpadla úplne čistý.

6. Ak je všetko v poriadku zapnite čerpadlá. Zapnutím čerpadiel sa presvedčte o tesnosti všetkých demontovateľných spojov. Ak technológia vykazuje akýkoľvek únik vody, postupuje podľa pokynov uvedených v odseku 4.

Dôležite upozornenie: Nikdy neprepínajte funkcie šeťcestného ventilu za chodu obehového čerpadla. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu!

7. Ak je Váš bazén vybavený protiprúdom, postupujte vyššie uvedeným spôsobom. Po spustení protiprúdu sa presvedčte o tesnosti všetkých spojov i o tesnosti ovládacích prvkov. Odskúšajte aj elektropneumatické ovládanie = tlačidlo vnútri skeletu. Tlačidlo musí čerpadlo protiprúdu vypnúť / zapnúť. V prípade úniku vody postupujte podľa pokynov uvedených v odseku 4.

8. Dôležité upozornenie: vykonávajte týždennú kontrolu tesnosti všetkých spojov. Je totiž možné, že napriek správne vykonanej montáži môže dôjsť prevádzkou a zvyšujúcou sa teplotou bazénovej vody k uvoľneniu niektorých spojov. Následné problémy s únikom vody do priestoru technológie by mohli viesť k úplne zbytočným problémom.

Hlavné zásady údržby bazénovej vody - štart do novej sezóny:

1. Najdôležitejším faktorom pre údržbu bazénovej vody je dodržiavanie predpísaných hodnôt pH vody a voľného  Cl (chlóru). Predpísané hodnoty sú v rozmedzí  pH 7,0 - 7,6 a pre chlór platia hodoty  Cl 0,1 - 0,6. Tieto hodnoty je možné merať v podstate akýmkoľvek bežne dostupným testerom. Meranie týchto hodnôt vykonávajte vždy v rovnakú dennú hodinu, najlepšie ráno po ukončenom filtračným cyklu. Hodnoty pH a Cl sa počas dňa môžu aj dosť výrazne meniť a to v závislosti na slnečnom osvitu, počtu kúpajúcich sa osôb a podobne.

2. Po napustení bazénovej vody do prevádzkovej výšky zmerajte najprv hodnoty pH vody. V prípade nutnej korekcii hodnôt používajte vždy len odporúčané chemické prostriedky = dodržiavajte aj návody na aplikáciu, prostriedky nesmú byť v dosahu detí!

Malá rada: ak meraním pH vody zistíte väčšiu odchýlku ako dva stupne, aplikujte prostriedok na zníženie pH v menších dávkach, ako je uvedené v návode. Rozdeľte znižovanie hodnoty pH aj do niekoľkých dní. Napríklad: nameriame hodnotu pH 8,0, aplikujte potrebné množstvo prostriedku na zníženie pH, avšak toto množstvo rozdeľte do troch dávok, v troch dňoch.

3. Ak pre údržbu bazénovej vody používate iba chemické prostriedky, zmerajte hodnotu voľného Cl v bazénovej vode, prípadne aplikujte prostriedok podľa návodu do bazénovej vody. Ak používate chlórové tablety, majte na pamäti, že tieto tablety nesmú byť umiestnené dlhšiu dobu v skimmery najmä pri vypnutom obehovom čerpadle. V tomto prípade sa v skimmery a v potrubí tvorí veľmi vysoká koncentrácia Cl a tá môže spôsobiť aj výrazné poškodenie vlastné technológie!! Tablety odporúčame umiestniť do bežne dostupných plavákov (plávajúcich dávkovačov chlóru). Pri používaní chlórových tabliet je dôležitá častá kontrola koncentrácie voľného Cl. V prípade dlhodobejšieho "prechlórovania" môže dôjsť ku razantným zmenám na farebnosti skeletu bazéna, prípadne fólie. Prechlórovaním podporujete aj prípadný vznik korózie na kovových častiach a súčastiach technológie bazéna, prípadne zastrešenia.

4. Ak pre údržbu bazénovej vody používate UV lampu, je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. Je možné, že v priebehu prevádzky dôjde k zhoršeniu kvality bazénovej vody, preto majte vždy pripravený aj podporný chlórový prípravok, ktorý prípadne aplikujte podľa návodu.

5. Ak pre údržbu bazénovej vody používate ionizátor, je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH V tomto prípade odporúčame kontrolovať (pomocou testera) aj prítomnosť percenta Cu (medi) vo vode. Je nutné, aby nedošlo k prekročeniu odporúčaných hodnôt. V prípade prekročenia týchto hodnôt, zariadenie na niekoľko dní odstavte z prevádzky a znova zmerajte hodnotu Cu. V prípade sprevádzkovania bazéna nastavte riadiacu jednotku na niekoľko filtračných cyklov na plný výkon, potom zmerajte testerom Cu. Akonáhle zistíte prítomnosť Cu vo vode, znížte výkon riadiacej jednotky na hodnoty uvedené v návode. Je možné, že v priebehu prevádzky dôjde k zhoršeniu kvality bazénovej vody, preto majte vždy pripravený aj podporný chlórový prípravok, ktorý prípadne aplikujte podľa návodu.

6. Ak pre údržbu bazénovej vody používate solnizátor (morskú soľ) dodržujte i v tomto prípade odporúčané hodnoty pH. Pri úprave pH vody používajte len prostriedky k tomuto určené. Pri sprevádzkovaní bazéna nastavte riadiacu jednotku na niekoľko hodín na plný výkon, zmerajte hodnotu voľného Cl a zariadenia nastavte podľa návodu.

Na záver naše odporúčania, pár skúseností a rád:

Ak "štartujete" bazén, teda dopustíte bazénovú vodu, namontujete a spustíte technológiu, často sa stane, že voda stratí pôvodnú farbu. Zdá sa kalnejšia, niekedy aj získa zafarbenie a podobne. Toto je bežný jav, pretože ste dopustili novú vodu, aplikovali chemické prostriedky a spustili technológiu. Bazénová voda jednoducho začala reagovať s chemickými prostriedkami, sa spustením technológie (ionizátor, solnizátor podobne) a preto môže dôjsť k reakciám v bazénovej vode. Teda napríklad k reakciám solí alebo kovov, ktoré sú a budú vždy súčasťou bazénovej vody. Preto vždy pred akoukoľvek aplikáciou ďalších chemických prostriedkov, pred zvyšovaním výkonu riadiacich jednotiek inštalovaného zariadenia, dajte radšej prednosť predĺženiu filtračných cyklov. Ak filtračný cyklus predĺžite, odporúčame po dvoch dlhých cykloch vykonať preplach filtračného média. 

Prajeme vo vode v pohode.

Poolman - pre bazén