Z Blogu

Tvrdosť vody TDS

Tvrdosť vody TDS

Tvrdosť vody TDS je množstvo rozpusteného vápnika a horčíka, tj. súčet Ca2+ a Mg2+. Vo väčšine vôd  tieto prvky absolútne dominujú, takže ostatné prvky môžeme zanedbať a na definícii až tak nezáleží. Na tvrdosti vody sa podieľa väčšou mierov vápnik (pomer Ca : Mg je vo väčšine prírodných vôd 2:1 až 4:1). Do vody sa vápnik a horčík dostávajú rozpúšťaním niektorých minerálov, najčastejšie vápenca (CaCO3), dolomitu (CaCO3.MgCO3), magnezitu, sádrovca a mnoho ďalších. Tieto minerály sú vo vode prakticky nerozpustné, rozpúšťa ich však kyselina uhličitá, ktorá vzniká vo vode reakciou s CO2.

Čím viac je bazénová voda tvrdšia, tím viac sa usadzuje vodný kameň na stenách a potrubiach bazéna. Ideálna doporučovaná hodnota TDS vody v bazéne je od 180 do  250ppm(10-14dGH).

Pri extrémnej tvrdosti vody (napr. studničná voda nad 40 dGH) sa najlepšie osvedčila 30-33% kyselina chlorovodíková HCl. Pre orientáciu uvádzame dávkovanie HCl do vody (10m3 45 dGH) + (3 litre HCl) = zníženie tvrdosti vody na cca 20 dGH. Túto kyselinu je tiež vhodné používať pre odstránenie vodného kameňa zo stien bazénu . Pri odstránení vodného kameňa zo stien napúšťaného bazénu, sa aplikuje tato kyselina tak, že vodu neustále upravujeme na veľmi mäkkú vodu, a tým sa začne kameň zo stien rozpúšťať do vody. Tento proces však trvá niekoľko dní až týždňov!!! Takto je možné odstrániť vodný kameň bez vypustenia vody. Pri aplikácii kyseliny je nutné vypnúť filtráciu a zabrániť kontaktu s kovmi, do doby než sa kyselina dokonale zmieša s vodou. Po premiešaní je možné po zhruba 30 min. bazén používať ku kúpaniu. Kyselina ihneď s vodou reaguje a rozkladá sa na neškodné látky.

Pri vyššej tvrdosti vody je vhodné použiť prípravok stabilizátor tvrdosti, ktorý je vhodný i na menšie množstvo usadenín na stenách.

Výsledok merania (v nemeckých stupniciach a v ppm CaCO3) :

0–4 dGH / 0–70 ppm ...veľmi mäkká voda

4–8 dGH / 70–140 ppm ...mäkká voda

8–12 dGH / 140–210 ppm ...stredne tvrdá (polotvrdá) voda

12–18 dGH / 210–320 ppm ...tvrdá voda

18–30 dGH / 320–530 ppm ...veľmi tvrdá voda.

 

Tu je prevod jednotiek tvrdosti vody ... kliknite sem