Z Blogu

Peroxid vodíka - Nákup

Peroxid vodíka - Nákup

V prípade  objednednávky, je potrebné aby ste vyšpecifikovali v akej oblasti peroxid vodíka 32-35% (UN 2014) používate!

Predávame len na občianský preukaz, IČO a kupujúcich evidujeme!

PEROXID VODÍKA, ROZTOK 32-35% - TECHNICKÝ, STABILIZOVANÝ ES 231-765-0, UN 2014

Použitie: Používa sa ako vysokoúčinné bieliace a oxidačné činidlo. Na požadovanú aplikačnú koncentráciu riediť destilovanou vodou.

Skladovanie: Roztok peroxidu vodíka je stabilizovaný, napriek tomu sa stále nepatrne rozkladá a tým sa jeho koncentrácia v roztoku znižuje cca o 1% za rok v závislosti od podmienok skladovania. Je preto nutné peroxid skladovať v pôvodnom, dobre uzatvorenom obale, na chladnom mieste pri teplote do 20 °C, mimo dosahu horľavých látok, redukčným a alkalických činidiel a potrevín. Chráňte pred slnkom! Obal je vybavený bezpečnostným viečkom s odfukom plynov, a preto obal musí stáť vždy rovno, aby nedošlo k úniku obsahu alebo nafúknutiu obalu.

Lehota skladovateľnosti: 24 mesiacov od dátumu balenia (uvedeného na obale)

Bezpečnosť práce: Pri práci s peroxidom používať vhodné gumové rukavice a ochranné okuliare. Dodržiavať pravidlá osobnej hygieny, pri práci nejsť, nepiť, nefajčiť.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí - okamžite vyplachovať veľkým množstvom vody min. 15 minút. Pri požití - vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať vracanie. Pri zasiahnutí odevu a kože - odstrániť zasiahnutý odev, kožu oplachovať veľkým množstvom vody a mydlom min. 15 minút. Vo všetkých prípadoch vážnejšieho poškodenia zdravia, pri vzniknutí do oka a požití vždy vyhľadať lekársku pomoc.

KÚPA, VLASTNÍCTVO A POUŽITIE SÚKROMNÝMI OSOBAMI SÚ LIMITOVANÉ ZÁKONOM. (Kúpa, vlastníctvo a použitie súkromnými osobami je obmedzené podľa čl. 4 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013)

Hmotnosť: 950 g +- 15g

Koncentrácia peroxidu vodíka a) 3,5% - na lekárske účely. Táto koncentrácia sa bežne predáva v lekárňach, drogériách. Tento výrobok sa neodporúča na vnútorné použitie. Obsahuje rad stabilizačných prímesí, ktoré nie sú určené na konzumáciu, v USA napr. Acetanilid, fenol a cíničitany sodný, u nás v SR kyselinu benzoovú a fosforečnan sodný.

b) 6% - na kozmetické účely. Používa sa v kaderníctve k odfarbovanie vlasov a neodporúča sa na vnútorné použitie.

c) 30% - pre chemické účely. Používa sa k rôznym chemickým experimentom a tiež obsahuje stabilizátory. Nie je na vnútorné použitie.

d) 30-32% - pre elektrotechnické účely. Slúži na čistenie rôznych elektronických súčiastok, nie je na vnútorné použitie.

e) 35% - na technické použitie. O trochu koncentrovanejšie ako predchádzajúce a líšia sa navyše obsahom fosforu, ktorý sa do neho pridáva, aby pomohol neutralizovať chlór z vody použitej pri riedení peroxidu.

f) 35% - pre potravinárske účely. Používa sa pri výrobe potravín - napr. syra, vajec a výrobkov obsahujúcich srvátku. Tiež sa sprejom na vnútornú stranu fólie aseptických balenie džúsov a mliečnych výrobkov.

g) 90% - zdroj kyslíka pre raketové palivo.

Iba 35% roztok peroxidu vodíka pre potravinárske účely je doporučený na vnútorné použitie. V tejto koncentrácii sa však jedná o veľmi silné oxidačné činidlo a ak nie je zriedený, môže byť extrémne nebezpečný - dokonca smrteľne. Akákoľvek koncentrácia nad 10% môže zapríčiniť neurologické reakcie a poškodenia hornej časti gastrointestinálneho traktu. Sú známe 2 prípady úmrtia detí, ktoré požili roztok s 27% a 40% koncentráciou H2O2. Ďalšia správa hovorí o 26 mesačnom dievčatku, ktorá prehltla dúšok 35% peroxidu vodíka. Práve pri nej došlo k vracaniu, o niečo neskôr nasledovalo strata vedomia a zástava dychu. Našťastie v tom čase už bola na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hoci utrpela poškodenie a krvácanie do žalúdka a pažeráka, nešťastnú udalosť prežila. Prehliadka po 12 dňoch ukázala, že sa postihnuté oblasti zahojili.

Osobná poznámka: Rovnako ako u akéhokoľvek pokrmu, lieku alebo výživového doplnku platí, že užívať produkt podľa návodu je kľúčom k bezpečnosti. Ak používa niekto príliš veľa, samozrejme môže pocítiť dôsledky. NIKDY sme nepočuli o ŽIADNYCH škodlivých vedľajších účinkoch správneho používania potravinárskeho peroxidu vodíka.

35% H2O2 pre potravinárske účely vyžaduje:

1. opatrnú manipuláciu (priamy kontakt spôsobuje popáleniny kože - odporúčame okamžite opláchnuť prúdom vody).

2. správne zriedenie pred použitím.

3. bezpečné a správne skladovanie (po zriedení uložte zvyšok koncentrovaného peroxidu do mrazničky, hermeticky zabalený). Najvhodnejšie metódou, ako riediť 35% H2O2, je uchovávať a kvapkať ho podľa potreby z fľaštičky na očné kvapky. Tú možno zakúpiť v lekárni. Naplňte ju 35% H2O2 a skladujte v chladničke. Zvyšný 35% peroxid uložte do mrazničky pre ďalšie použitie. Koncentrované kvapky zmiešajte so 180-240 ml destilovanej vody, džúsu, šťavy alebo gélu z aloe vera.

Na riedenie nepoužívajte chlórovanú vodu z vodovodného potrubia!

V prípade objednednávky, je potrebné aby ste vyšpecifikovali v akej oblasti peroxid vodíka 32-35% (UN 2014) používate!.

Anna Hulmanová - konateľ
Kúpit tu - 1l, 60kg..